Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 

 

Cap. III

COPIII ÎN CĂMINUL CREDINŢEI

2.Răspunderea familiei pentru naşterea copiilor (1 Corinteni 6:12-20)

b)Calea raţională

Rânduielile biologice, ale firii, ca şi „raţiunile” sunt la fel de rele şi de păcătoase. Credinciosul nu este doar un trup care raţionează, nu este un animal care gândeşte, aşa cum consideră lumea, ci este întâi de toate fiinţă spirituală, iar în alt doilea rând, o fiinţă raţională şi biologică; iar copiii trebuie să parcurgă aceste etape pe care le presupune organizarea spirituală a omului nou.

c)Calea spirituală

În acest sens, a treia cale, cea îngustă, este o cale spirituală de control a naşterii, prin care rezultă nu mulţi sau puţini copii, ci atâţia câţi decide Altcineva; iar această voinţă superioară, această raţiune supremă, divină, trebuie recunoscută mai presus de pofte şi de raţionamente. Dacă El decide să fie zece copii, tot El pregăteşte şi binecuvântările: zece moşteniri, zece răsplătiri, zece săgeţi, iar dacă El decide numai unul, acesta face cât zece copii în casă. Este important însă ca aceste gânduri ale lui Dumnezeu să nu fie amestecate cu raţiuni sau plăceri omeneşti. Numai în acest fel, copilul va fi rezultatul unei concepţii spirituale divine, nu doar produsul unei concepţii raţionale sau al unei legi biologice sau fireşti (carnale). Dumnezeu, care are dreptul şi posibilitatea să ştie în viaţă când cade un fir de păr din capul  nostru, cu atât mai mult va decide pentru fiecare copil care se va naşte. Un copil rezultat în felul acesta nu este adus nici prin sexualitate, nici prin raţiune, ci este născut prin voia lui Dumnezeu şi va aduce cu sine binecuvântările cereşti în căminul zidit după rânduielile lui Dumnezeu.

Pentru că este poate o înţelegere deosebită, surprinzătoare, câteva aspecte pot fi subliniate:

1)Un prim aspect este temeiul scripturistic, faptic, al acestei căi spirituale de control a naşterii. La 1 Corinteni 6:12-20, citim: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele este pentru mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul şi Domnul este pentru trup. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.

Acest text prezintă întâi apartenenţa noastră integrală faţă de Dumnezeu prin actul răscumpărării, prin care suntem ai Săi cu trupul şi duhul nostru. În al doilea rând, prezintă noi atribute ale trupului nostru: trupul este Templul Duhului Sfânt, este un mădular al lui Hristos, un instrument al lui Dumnezeu: „Domnul este pentru trup şi trupul este pentru Dumnezeu”. În al treilea rând, acest text modifică raportul între îngăduinţă şi utilitate, în principiul drepturilor pe care Dumnezeu le are prin răscumpărare: lărgeşte sfera utilităţii şi restrânge sfera îngăduinţei. Astfel deci „toate lucrurile îmi sunt îngăduite”, dar pe terenul răscumpărării, îngăduinţa se restrânge tot mai mult, iar utilitatea se lărgeşte pentru interesele lui Dumnezeu.

     (continuare în numărul viitor)

Publicat din cartea ,,Căminul credinţei sau familia” de Ion Socoteanu şi cu acordul autorului.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3,  

Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

Evenimentul Muscelean