Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Aleşii municipali au aprobat un regulament nou privitor la vehiculele pentru care există obligativitatea înregistrării

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 781

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_iulie_2497_Clipboard12.jpgUnul dintre subiectele de interes public, înaintat consilierilor municipali, pentru a-l studia şi vota la şedinţa de luni după amiază, l-a constituit Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Câmpulung. Recenta hotărâre de Consiliu are la bază o adresă a Prefecturii Argeş, înaintată Primăriei încă din toamna anului trecut, prin care autorităţilor le era transmisă o informare a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, referitoare la adoptarea de hotărâri, pe plan local, pentru reglementarea procedurii de înregistrare şi radiere a vehiculelor.              

Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele: 

a) troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”;

b) mopedele (categoriile L1e şi L2e) şi cvadriciclurile uşoare (categoria L6);

c) tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C); 

d) remorcile şi semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere (categoria R); 

e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S); 

f) vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate; 

g) vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie; 

h) vehiculele cu tracţiune animală.            

Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii următoarelor acte: 8cererea solicitantului; 8actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau documentul care atestă dobândirea personalităţii juridice de către persoanele juridice, în original şi copie; 8documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosinţă al acestuia, în Limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere, etc.); 8cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere; 8atestatul tehnic - la înregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”; 8dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia - excepţie în cazul maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracţiune animală; 8dovada asigurării obligatorii RCA - excepţie: vehiculele cu tracţiune animală; 8dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; 8dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţă, ordin de plată); dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare; 8dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare; 8procură specială, în formă autentică, după caz. 

Primăria Câmpulung este scutită de plata taxei de înregistrare pentru vehicule. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare. Acest document, împreună cu plăcuţele cu număr de înregistrare, se înmânează personal, pe bază de semnătură, proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia. La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare. Acestea trebuie să aibă fondul reflectorizant, de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră. Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format cin cifre arabe. 

În cazul schimbării oricăror date referitoare la deţinător ori vehicul, înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă plăcuţă sau plăcuţe cu numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite de administraţia locală, inclusiv a vehiculelor cu tracţiune animală. 

Persoanele juridice deţinătoare de vehicule înregistrate au următoarele obligaţii: 8să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă; 8să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire privind condiţiile de circulaţie a acestora pe drumurile publice. 

Înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală şi eliberarea certificatului de înregistrare se fac pe baza următoarelor documente: 8cererea solicitantului; 8actul de identitate al solicitantului, în original şi copie; 8dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu numerele de înregistrare, eliberată de către Compartimentul Autorizări şi Autorizaţii de Funcţionare din cadrul Primăriei Câmpulung; 8dovada plăţii contravalorii taxei de înregistrare; 8declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care se solicită înregistrarea - se depune în cazul în care solicitantul nu deţine nici un act de dobândire a acestuia; 8procură specială, după caz. „E.M.”  

The most visited gambling websites in The UK